Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczniów jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach
przy ul. Korfantego 3
, tel. 77/4874116, e-mail: zgsp_pawlowiczki @op.pl

 

2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach przy ul. Korfantego 3 jest  Pan Mariusz Kwaśnik, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 3.       Dane osobowe Pani/Pana i uczniów będą przetwarzane w celu realizacji zadań

ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe oraz Ustawie o systemie
oświaty w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych

i wychowawczych w placówce.

 

4.       W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe lub dane ucznia mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych lub ucznia mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru tych danych.

 

5.       Pani/Pana dane osobowe i uczniów będą przetwarzane na podstawie przepisów
prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

6.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i ucznia danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia.

 

7.       W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana lub ucznia
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.          . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

9.        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa oświatowego.

 
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki. Akceptuje pliki cookies na tej stronie.